Ένταξη της Πράξης “Δημιουργία Και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) Για Την Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης Και Προαγωγής Υγείας”

Συννημένο Αρχείο:  Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας)  ΚΕΠ Υγείας στους Δήμους Μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Ημερομηνία: Παρασκευή, 8 Μάρτιος, 2013 […]

Διαχειριστική Επάρκεια – Πιστοποίηση ΕΔΔΥΠΠΥ

Επιτυχής Πιστοποίηση του Δικτύου από την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Υγείας και λήψη Διαχειριστικής Επάρκειας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Πατούλης ύστερα από  συνάντηση που είχε, μεταξύ άλλων και επί του […]