Συνάντηση Εργασίας των Ευρωπαϊκών Δικτύων Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 5.2019, Λισαβόνα

Announcement of the International Healthy Cities Conference Belfast in 2018

Meeting and Conference 2017, Pécs, Hungary

Συνάντηση Εργασίας - Παγκόσμιο Συνέδριο Π.Ο.Υ. Αθήνα 27/06/2014

Healthy Cities Network Conference in Saint Petersburg, Russian Federation, 14-16 June 2012

Συνάντηση Εργασίας - 02/03/2012