ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας προκηρύσσει μια (1) θέση ειδικότητας στελέχους κουζίνας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Περισσότερα »

Αποτελέσματα προκήρυξης για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας στο πλαίσιο της Πράξης «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου».

Tο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ανέργου με ειδικότητα στελέχους κουζίνας, με σύμβαση εργασίας

Περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας προκηρύσσει μια (1) θέση ειδικότητας στελέχους κουζίνας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Περισσότερα »

Αποτελέσματα προκήρυξης για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας στο πλαίσιο της Πράξης «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου».

Tο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ανέργου με ειδικότητα στελέχους κουζίνας, με σύμβαση εργασίας

Περισσότερα »