Μία πρωτοβουλία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας