Γενική Διεύθυνση


Γενική Διευθύντρια: Μαρία Κουρή, Ιατρός-Ακτινοδιαγνώστης
τηλ. 210 8067888
Email: info@eddyppy.gr

Συντονίστρια του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για τον Π.Ο.Υ: Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Κοινωνιολόγος & Κοινωνική Λειτουργός.
Email: dasy_pap@hotmail.com 

Διοικητική Διευθύντρια: Ελίζα Φοινίτση
τηλ. 210 6105472 (εσωτ 24)
Email: efinitsi@eddyppy.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Δ.Σ. : Δημήτρης Αλεξανδρίδης, Μαθηματικός
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Fax. 210 6105641
Email: dalexandridis@eddyppy.gr

Υπεύθυνη Προγραμμάτων: Χριστίνα Μόσχοβου, Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων MA
τηλ. 2108067888 (εσωτ 25)
Email: chmosxovou@eddyppy.gr

Κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας: Μαριάνθη Χατζηκωνσταντίνου, Μοριακή Βιολόγος PhD & Μαρία Αραμπατζή
τηλ. 210 8067888 (εσωτ 23 & 27)
Email: kepygeias@eddyppy.gr 

 

Τμήμα Προγραμμάτων Πρόληψης & Διαχείρισης Έργων


Ελίζα Φοινίτση
τηλ. 210 6105472 (εσωτ 24)
Email: efinitsi@eddyppy.gr

Δημήτρης Αλεξανδρίδης, Μαθηματικός
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Email: dalexandridis@eddyppy.gr

Μαριάνθη Χατζηκωνσταντίνου, Μοριακή Βιολόγος PhD
τηλ. 210 6105649 (εσωτ 23 & 27)
Email: kepygeias@eddyppy.gr

Χριστίνα Μόσχοβου, Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων MA
τηλ. 2106105470 (εσωτ 25)
Email: chmosxovou@eddyppy.gr

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης


Μαριάνθη Χατζηκωνσταντίνου, Μοριακή Βιολόγος PhD
τηλ. 210 6105649 (εσωτ 23 & 27)
Email: kepygeias@eddyppy.gr

Δημήτρης Αλεξανδρίδης, Μαθηματικός
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Email: dalexandridis@eddyppy.gr

Υπεύθυνη Προγραμμάτων: Χριστίνα Μόσχοβου, Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων MA
τηλ. 2108067888 (εσωτ 25)
Email: chmosxovou@eddyppy.gr

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής


Ελίζα Φοινίτση
τηλ. 210 6105472 (εσωτ 24)
Email: efinitsi@eddyppy.gr

Μαριάνθη Χατζηκωνσταντίνου, Μοριακή Βιολόγος PhD
τηλ. 210 6105649 (εσωτ 23 & 27)
Email: kepygeias@eddyppy.gr

Δημήτρης Αλεξανδρίδης, Μαθηματικός
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Email: dalexandridis@eddyppy.gr

Χριστίνα Μόσχοβου, Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων ΜΑ
τηλ. 2108067888 (εσωτ 25)
Email: chmosxovou@eddyppy.gr 

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας


Χριστίνα Μόσχοβου, Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων ΜΑ
τηλ. 2108067888 (εσωτ 25)
Email: chmosxovou@eddyppy.gr

Τμήμα Οικονομικών Εισφορών Δήμων 


ΕΔΔΥΠΠΥ: Δημήτρης Αλεξανδρίδης, Μαθηματικός
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Email: dalexandridis@eddyppy.gr

ΚΕΠ Υγείας: Μαρία Αραμπατζή
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 23 & 27)
Email: kepygeias@eddyppy.gr

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Ελίζα Φοινίτση
τηλ. 210 6105472 (εσωτ 24)
Email: efinitsi@eddyppy.gr

Τμήμα Σχέσεων με Π.Ο.Υ.


Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Κοινωνιολόγος & Κοινωνική Λειτουργός
Email: dasy_pap@hotmail.com