Πώς ο Δήμος μου μπορεί να γίνει μέλος;

 1. Χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τους σκοπούς και το Καταστατικό της Επιστημονικής Εταιρείας «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων», συμφωνεί με αυτά και αποφάσισε ότι επιθυμεί να ενταχθεί στα μέλη αυτής της Επιστημονικής Εταιρείας.
 2. Στη συνέχεια συμπληρώνεται, από τον/την Δήμαρχο η (επισυναπτόμενη στην ιστοσελίδα μας) Αίτηση Εγγραφής.
 3. Η Αίτηση Εγγραφής μαζί με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στέλνονται άμεσα με φαξ στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου (φαξ: 2106105641)  καθώς και ταχυδρομικά, στη διεύθυνση του Διαδημοτικού Δικτύου (Πλατεία Εργατικών Κατοικιών , Μαρούσι 15124,Ισόγειο.
 4. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που ακολουθεί τη λήψη του φαξ, η Αίτηση συζητείται στο Δ.Σ. και ο Δήμος εγκρίνεται ως μέλος ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. η οποία κοινοποιείται στον Δήμο.

Ποια τα οφέλη για το Δήμο μας από τη συμμετοχή του στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας;

 1. Ο Δήμος μας θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει αποκλειστικό σκοπό την Πρόληψη της υγείας, για την οποία, στη χώρα μας, δεν υπάρχει καμία άλλη θεσμική κατοχύρωση. Πρόσφατα, το Υπουργείο Υγείας, παίρνει πρωτοβουλία για μια θεσμική πρόβλεψη που θα ενισχύει τον ρόλο του Διαδημοτικού Δικτύου στα προγράμματα Πρόληψης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 2. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές πρωτοβουλίες για τη Πρόληψη που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της σωματικής και της ψυχικής υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.
 3. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που του αντιστοιχούν και θα λαμβάνει αναλογικά, μερίδιο από τις εγκρινόμενες επιχορηγήσεις.
 4. Ο Δήμος μας θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
 5. Ο Δήμος μας θα μπορεί να παραλαμβάνει έτοιμα, προτυποποιημένα προγράμματα ή εκδηλώσεις που αφορούν στη πρόληψη της υγείας και να τα υλοποιεί σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του.
 6. Ο Δήμος μας μπορεί να ζητά στήριξη από το Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση και τη χορηγία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει και που έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον.
 7. Ο Δήμος μας θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας.
 8. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων όπου προσέρχεται όλη η πολιτική ηγεσία της χώρας καθώς και ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία (μέσα και από την ευρεία κάλυψη των ΜΜΕ) για προβολή των προγραμμάτων των Δήμων μελών στη διάρκεια του έτους.

Αίτηση εγγραφής

Παρακαλώ κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής μέλους.
Στη συνέχεια στείλτε τη με φαξ στο τηλέφωνο 210-6105641 καθώς και ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, Μαρούσι, 15124, Ισόγειο).