Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, διοργανώνει Πρόγραμμα Σπιρομετρήσεων με στόχο την Πρώιμη Διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδας (ΕΝΘΕ) στους Δήμους-μέλη του Δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για Δωρεάν Έλεγχο Αναπνευστικής Λειτουργίας με Σπιρομέτρηση.

Η εξέταση είναι απλή και ανώδυνη, είναι διάρκειας 15 λεπτών, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των πνευμονικών παθήσεων και πραγματοποιείται από Ιατρό Πνευμονολόγο της ΕΝΘΕ.  Η διάρκεια της δράσης είναι 1 ημέρα/ανά δήμο. Στο πλαίσιο της δράσης θα διατεθούν ερωτηματολόγια και ενημερωτικά φυλλάδια από την ΕΝΘΕ.

Τρόπος συμμετοχής

Οι Δήμοι που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής με email: kbilirakis@eddyppy.gr ή fax:2106105641 προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μπιλιράκης Κωνσταντίνος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2106105472 (εσωτ.24)