Οι σκοποί του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. Η δραστηριότητα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων αναπτύχθηκε με άξονα τους παρακάτω σκοπούς:

Η συνένωση των δυνάμεων των OTA στον τομέα της πρόληψης της υγείας για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των Δομών Υγείας στους ΟΤΑ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα της πρόληψης.

Η ανάπτυξη προγραμμάτων Πρόληψης της Υγείας στους OTA - μέλη.

Η διαδημοτική συνεργασία για τη διεκδίκηση πόρων, κρατικών και Ευρωπαϊκών.

Η πραγματοποίηση ετήσιων συνεδρίων και τοπικών εκδηλώσεων για την ανάπτυξη θεμάτων πρόληψης της υγείας που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η πολυπλοκότητα της λειτουργείας των Δομών Υγείας (ιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές, ψυχολογικές) στο πλαίσιο των ΟΤΑ καθώς και η έλλειψη θεσμικά για την ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης της υγείας διαμέσου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας ενός Διαδημοτικού Δικτύου με τη συμμετοχή των εκπροσώπων από όλους τους Δήμους, αρχικά της Αττικής, οι οποίοι έχουν Δομές Υγείας.
Περισσότερα
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. διοργανώνει προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη της υγείας των πολιτών, περιβαλλοντικές δράσεις αλλά και προγράμματα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα Προγράμματα - Δράσεις Δείτε τα προγράμματα & δρασεις
+ 0
Δημότες
0
ΟΤΑ μέλη
0
Προγράμματα - Διαγωνισμοί σε εξέλιξη
+ 0
Συνέδρια Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ

Νέα - Δράσεις

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΔΔΥΠΠΥ

Γιώργος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής

Φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, του Δικτύου των Δήμων της χώρας μας που είναι πιστοποιημένο στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο του Π.Ο.Υ.

Το Δίκτυο αναπτύσσει δυναμικά τη παρουσία του από το 2005, συνδράμοντας ουσιαστικά τους Δήμους μέλη του σε προγράμματα ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής σε όλη τη χώρα. Παράλληλα έχει υιοθετήσει το καινοτόμο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ., το οποίο φέρνοντας την Υγεία στο κέντρο της πολιτικής, του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων των πόλεων, ανέπτυξε πολιτικές και δράσεις που άπτονται όλων των τομέων της ζωής και της λειτουργίας μιας πόλης.

Στη χώρα μας, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας είναι ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο Δίκτυο που σήμερα αριθμεί 242 ΟΤΑ-μέλη με σκοπό να εφαρμόσουν όλοι δράσεις και προγράμματα για την υγεία καλά σχεδιασμένα, που θα αντέχουν στο χρόνο και θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, σύμφωνα και με τα κριτήρια του Π.Ο.Υ. Η προσπάθεια όλων μας είναι οι Δήμοι μέλη μας να αποκτήσουν την τεχνογνωσία και να υιοθετήσουν ένα τρόπο λειτουργίας, σχεδιασμού και καλών πρακτικών ώστε να αναδειχθούν πρωτοπόροι στη διαφύλαξη της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού τους.

Ανακοινώσεις

Healthy Cities 21st Century

Τί είναι το πρόγραμμα "Υγιείς Πόλεις"

Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το  1986 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, (Π.Ο.Υ) και του  Περιφερειακού Γραφείου του στην Ευρώπη, με σκοπό να εφαρμοσθούν σε τοπικό επίπεδο οι αρχές του Χάρτη της Οττάβα και  η Στρατηγική « Υγεία για Όλους μέχρι το 2000».

Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις και να προαχθεί η Υγεία των πολιτών.