Το Ίδρυμα Vodafone φέρνει δωρεάν παιδιατρικό έλεγχο για παιδιά απομακρυσμένων περιοχών

 

Με κεντρικό μήνυμα «Πιο κοντά στην έγκαιρη διάγνωση, πιο δυνατοί!», το Ίδρυμα Vodafone εμπλουτίζει το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής και φέρνει δωρεάν προληπτικό παιδιατρικό έλεγχο, με στόχο να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε παιδιά που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές  της χώρας.

 

Σε πρώτο στάδιο, ο παιδιατρικός προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση της αναπτυξιακής προόδου των παιδιών, όπως μέτρηση και καταγραφή του ύψους, του βάρους και του δείκτη της μάζας σώματος. Έπειτα,  καταγράφεται ο εμβολιασμός τους, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ιατρικού ιστορικού για κάθε παιδί. Βάσει αυτού, καθίσταται εύκολη η παροχή συμβουλών και συστάσεων από τον αγροτικό γιατρό της περιοχής σε περίπτωση που κάποια μέτρηση ή κάποιο περιστατικό χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης.

 

Σημείο εκκίνησης αυτής της νέας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Vodafone, που έρχεται να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των παιδιών των συγκεκριμένων περιοχών, είναι το γεγονός ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για αυτά δεν είναι πάντοτε εύκολη ούτε δεδομένη.

 

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone, αναφέρει: «Για όλους εμάς στο Ίδρυμα Vodafone, η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές σε υπηρεσίες υγείας είναι πρωταρχικό μέλημά μας. Φέτος συμπληρώνουμε 20 χρόνια δραστηριοποίησης στην Ελλάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που εντάσσουμε τον παιδιατρικό προληπτικό έλεγχο στο πρόγραμμα, στοχεύοντάς στην κάλυψη των βασικών αναγκών πρόληψης της υγείας των παιδιών που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, συμβάλλοντας μέσα από το έργο μας στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας για όλους».

 

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone υλοποιείται από το 2006, σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τελεί υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ενώ υπεύθυνη για την τεχνική υλοποίησή του είναι η εταιρεία Vidavo. Από το 2008 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 70.000 εξετάσεις, σε 100 απομακρυσμένα σημεία όλης της Ελλάδας.

 

Σχετικά με το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα

Εδώ και 30 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 20 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 φορείς και Οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 700.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων και το DreamLab app για την αντιμετώπιση του COVID-19.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Facebook – https://www.facebook.com/VodafoneFoundationGreece/

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCwr8dnMx6wYk5Q9I3JBf45Q

Instagram – https://www.instagram.com/vodafonefoundationgreece/?hl=en