Στη δύσκολη συγκυρία που ως Χώρα και Κοινωνία βιώνουμε, η προσφυγή στα αγαθά του Πολιτισμού και η αναζήτηση αντίβαρων στα πεδία της Γνώσης, της Νόησης και της Δημιουργίας, αποτελεί επιλογή που προσφέρει στους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών δημιουργική διέξοδο στα σημερινά αδιέξοδα της κρίσης.

Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Πολιτισμός στην προσπάθεια αναγέννησης της χώρας μας και απαλλαγής της από τα βάρη του παρελθόντος, παίρνουμε την πρωτοβουλία ως Αυτοδιοίκηση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε μια νέα διαδημοτική προσπάθεια, που έχει στο επίκεντρο της τον Πολιτισμό.

Αξιοποιούμε την πολυετή προσφορά και εμπειρία του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και επεκτείνουμε τις πρωτοβουλίες μας σε νέα πεδία δράσεων και συνεργασιών, αναδεικνύοντας την Πολιτιστική Δημιουργία, προκειμένου να την καταστήσουμε σε ισχυρό δίκτυ κοινωνικής συνοχής, ανθρωποκεντρικής λογικής και διαδημοτικής ανάπτυξης.

Θα ήταν τιμή για μας να παρευρεθείτε στην αφετηρία της νέας αυτής διαδημοτικής προσπάθειας για τον Πολιτισμό και να συμμετάσχετε στο 1ο Διαδημοτικό Συνέδριο Πολιτισμού, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 11.00 π.μ., στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πεύκης.