ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ μέρους του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και της Συντονίστριας του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις κας Νταίζης Παπαθανασοπούλου, σας ενημερώνουμε και σας καλούμε να παρακολουθήσετε τα κάτωθι διαδικτυακά σεμινάρια που διοργανώνει το Γραφείο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. στην Κοπεγχάγη:

 

1. Webinar: Where do we find the money to fund healthcare for an ageing population?

Policy-makers worry about where to find the money to care for an ageing population. Ageing may have an impact on the size and productivity of the workforce and ultimately reduce tax revenues.

Common responses are to increase the age of retirement – both to reduce pension outlays and to maintain the share of the population in the formal labour market – and to reduce entitlements such as for health care to save money. But how much will revenues for health decline as populations age? What are the available policy options, and will these improve the sustainability of health financing? What is the impact of increasing the retirement age and how can we support an older workforce? Join us to find out!

Date: 18 January 2022 at 12:00 CET

Register at 👉 Where do we find the money to fund healthcare for an ageing population? (who.int)

 

2. Webinar: Unpacking the causes and manifestations of rural health inequities: the use of mixed methods research

This Webinar is part of a WHO series on “tackling rural health inequities”, convened under the umbrella of World Health Day 2021 on “Health Equity”. It is organized by the WHO/HQ Gender, Equity and Human Rights Team, with external partners including WONCA’s Working Party on Rural Practice, OECD, and other agencies in the UN Inequalities Task Team (ITT) subgroup on rural poverty. The series runs from July 2021 to March 2022

Date: 19 January 2022 at 11:00 CET

More information online at 👉 Webinar: Unpacking the causes and manifestations of rural health inequities: the use of mixed methods research (who.int)

 

3. Webinar: Can the costs of caring for an ageing population be controlled?

Concerns about unsustainable health spending dominate the discussion about population ageing. However, research has shown that population ageing is not a major driver of growth in health expenditure.

Nevertheless, policy choices about how health services are delivered, the prices paid for services, medicines and technologies, and volumes of care will ultimately determine how ageing societies affect health spending patterns.

So, what are the implications of these findings? How can the health and long-term care costs associated with population ageing be contained? Join us in to find out!

Date: 25 January 2022 at 12:00 CET

Register at 👉 Can the costs of caring for an ageing population be controlled? (who.int)