ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

Το Ίδρυμα Vodafone αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και υλοποιεί προγράμματα που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους τους. Μία τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής  που υλοποιείται από το 2006 σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής αξιοποιεί τις δυνατότητες του συνεχώς εξελισσόμενου δικτύου της Vodafone, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών όπου εφαρμόζεται, να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Όσοι επισκεφτούν ένα από τα 100 ιατρεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν επτά βασικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, όπως για παράδειγμα καρδιογράφημα και σπιρομέτρηση. Οι εξετάσεις αυτές εφόσον ο γενικός/αγροτικός ιατρός αποφασίσει ότι θέλει μία συμβουλευτική γνωμάτευση, αποστέλλονται μέσω του δικτύου της Vodafone, σε καρδιολόγους/πνευμονολόγους στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Οι καρδιολόγοι/πνευμονολόγοι παρέχουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση άμεσα και γρήγορα με τον ίδιο τρόπο.

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι εξετάσεις μέτρησης γλυκόζης, μέτρησης πίεσης, μέτρησης ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, τα αποτελέσματα των οποίων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των κλινικών εξετάσεων που ήδη περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου για την επόμενη δεκαετία.

Θα πρέπει να προστεθεί ότι από το φθινόπωρο του 2022 έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα υπηρεσίες γυναικολογικού και παιδιατρικού ελέγχου. Ειδικότερα για τις γυναίκες άνω των 45 ετών, το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης για την εμμηνόπαυση και την οστεοπόρωση, καθώς και πρόληψης γυναικολογικών ασθενειών, με ένα νέο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως η πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες υγείας, που κατοικούν σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές ή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν είναι πάντα εύκολη,  στο Πρόγραμμα εντάχθηκε και παιδιατρικός προληπτικός έλεγχος. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση της αναπτυξιακής προόδου των παιδιών, όπως μέτρηση και καταγραφή του ύψους, του βάρους και του δείκτη της μάζας σώματος. Επίσης,  καταγράφεται ο εμβολιασμός τους, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ιατρικού ιστορικού για κάθε παιδί. Βάσει αυτού, καθίσταται εύκολη η παροχή συμβουλών και συστάσεων από τον αγροτικό γιατρό της περιοχής σε περίπτωση που κάποια μέτρηση ή κάποιο περιστατικό χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξεταζομένου, μέσα από τον οποίο οι γενικοί/αγροτικοί παρακολουθούν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα την υγεία των ασθενών τους.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής προάγει την προληπτική ιατρική και παράλληλα καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου της κατάστασης της υγείας τους, στον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Συμμετέχει επίσης το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ενώ για την τεχνική υλοποίησή του υπεύθυνη είναι η εταιρεία Vidavo.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, καθώς και τα σημεία εφαρμογής του είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Ίδρυμα Vodafone  < Vodafone Ελλάδας | Vodafone.gr

Στο εξής, στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone, μπορούν να συμμετάσχουν Δήμοι μέλη (που πληρούν τις προϋποθέσεις) αποστέλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@eddyppy.gr ή στο efinitsi@eddyppy.gr
Μέχρι πρότινος στο πρόγραμμα συμμετείχαν αποκλειστικά τα Κέντρα Υγείας-Περιφερειακά Ιατρεία και οι αιτήσεις για τη συμμετοχή τους, γίνονταν μέσω των Υγειονομικών Περιφερειών και όχι μέσω Δήμων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής Δήμου:

  • Χιλιομετρική απόσταση από Νοσοκομείο – τουλάχιστον 20χλμ. (Στο Πρόγραμμα δε μπορούν να συμμετέχουν οι Δήμοι της Αττικής)
  • Ύπαρξη Ιατρού που θέλει να αναλάβει το Πρόγραμμα και εργάζεται σε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο της περιοχής εντός του Δήμου, είτε υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με το Δήμο.
  • Παραμονή ιατρού στην περιοχή και κατ’ επέκταση στο Πρόγραμμα για τουλάχιστον 1 έτος.
  • Συμμετοχή νοσηλευτών/νοσηλευτριών του Δήμου, είτε μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ή άλλης υπηρεσίας του Δήμου όπως τα Κέντρα Κοινότητας κλπ, που θα συνδράμει τον ιατρό για την λειτουργία του Προγράμματος.

Διαδικασία Ένταξης Δήμου

  • Αποστολή αιτήματος συμμετοχής του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ
  • Γραπτή επιβεβαίωση από το ΕΔΔΥΠΠΥ για την ένταξη του Δήμου μετά την εύρεση διαθέσιμου εξοπλισμού. Τα ενεργά σημεία είναι συνολικά 100 σε όλη την Ελλάδα, όμως γίνονται συχνά αντικαταστάσεις λόγω μετακινήσεων και άλλων κωλυμάτων που προκύπτουν κατά καιρούς.
  • Επικοινωνία με τον ιατρό που θα αναλάβει το πρόγραμμα καθώς και με τις νοσηλεύτριες για την αποστολή του εξοπλισμού και την εκπαίδευση τους στη χρήση του από τη Vidavo.
  • Συνέχιση τακτικής επικοινωνίας από τη Vidavo, για επίλυση τυχόν αποριών στη χρήση των συσκευών, για τις αναγκαίες αναβαθμίσεις, για αποστολή αναλωσίμων κλπ
  • Ενημέρωση από το ΕΔΔΥΠΠΥ σχετικά με τα επικοινωνιακά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος για την ενημέρωση των Δημοτών. Προτυποποιημένο Δελτίο Τύπου προγράμματος, Αφίσα, Φυλλάδια κα.