ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ VODAFONE

Η τεχνολογία βρίσκει εφαρμογή στον τομέα της υγείας μέσω του δικτύου της Vodafone

Η Vodafone αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογία της και υλοποιεί προγράμματα που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους τους. Μία τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone  που υλοποιείται για 11η συνεχή χρονιά σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής αξιοποιεί τις δυνατότητες του συνεχώς εξελισσόμενου και ποιοτικού δικτύου της Vodafone στον τομέα της υγείας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών όπου εφαρμόζεται, να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Όσοι επισκεφτούν ένα από τα 100 ιατρεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν επτά βασικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, όπως για παράδειγμα καρδιογράφημα και σπιρομέτρηση. Οι εξετάσεις αυτές εφόσον ο γενικός/αγροτικός ιατρός αποφασίσει ότι θέλει μία συμβουλευτική γνωμάτευση, αποστέλλονται μέσω του δικτύου της Vodafone, σε καρδιολόγους/πνευμονολόγους στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Οι καρδιολόγοι/πνευμονολόγοι παρέχουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση άμεσα και γρήγορα με τον ίδιο τρόπο.

Στο Πρόγραμμα εντάχθηκαν πλέον και οι εξετάσεις ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, τα αποτελέσματα των οποίων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των κλινικών εξετάσεων που ήδη περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου για την επόμενη δεκαετία.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξεταζομένου, μέσα από τον οποίο οι γενικοί/αγροτικοί παρακολουθούν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα την υγεία των ασθενών τους.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής προάγει την προληπτική ιατρική και παράλληλα καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου της κατάστασης της υγείας τους, στον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην υλοποίηση του συμμετέχουν επίσης το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και η εταιρεία Vidavo. To Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Vodafone.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, καθώς και τα σημεία εφαρμογής του είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα vodafone.gr/sustainability

Στο εξής, στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone, μπορούν να συμμετάσχουν Δήμοι μέλη (που πληρούν τις προϋποθέσεις) αποστέλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@eddyppy.gr ή στο efinitsi@eddyppy.gr
Μέχρι πρότινος στο πρόγραμμα συμμετείχαν αποκλειστικά τα Κέντρα Υγείας-Περιφερειακά Ιατρεία και οι αιτήσεις για τη συμμετοχή τους, γίνονταν μέσω των Υγειονομικών Περιφερειών και όχι μέσω Δήμων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής Δήμου:

  • Χιλιομετρική απόσταση από Νοσοκομείο – τουλάχιστον 20χλμ. (Στο πρόγραμμα δε μπορούν να συμμετέχουν οι Δήμοι της Αττικής)
  • Ύπαρξη Ιατρού που θέλει να αναλάβει το πρόγραμμα και εργάζεται σε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο της περιοχής εντός του Δήμου, είτε υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με το Δήμο.
  • Παραμονή ιατρού στην περιοχή και κατ’ επέκταση στο πρόγραμμα για τουλάχιστον 1 έτος.
  • Συμμετοχή νοσηλευτριών του Δήμου, είτε μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ή άλλης υπηρεσίας του Δήμου όπως τα Κέντρα Κοινότητας κλπ, που θα συνδράμει τον ιατρό για την καταγραφή των ραντεβού.

 

Διαδικασία Ένταξης Δήμου

  • Αποστολή αιτήματος συμμετοχής του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ
  • Γραπτή επιβεβαίωση από το ΕΔΔΥΠΠΥ για την ένταξη του Δήμου μετά την εύρεση διαθέσιμου εξοπλισμού. Τα ενεργά σημεία είναι συνολικά 100 σε όλη την Ελλάδα, όμως γίνονται συχνά αντικαταστάσεις λόγω μετακινήσεων και άλλων κωλυμάτων που προκύπτουν κατά καιρούς.
  • Επικοινωνία με τον ιατρό που θα αναλάβει το πρόγραμμα καθώς και με τις νοσηλεύτριες για την αποστολή του εξοπλισμού και την εκπαίδευση τους στη χρήση του από τη Vidavo.
  • Συνέχιση τακτικής επικοινωνίας από τη Vidavo, για επίλυση τυχόν αποριών στη χρήση των συσκευών, για τις αναγκαίες αναβαθμίσεις, για αποστολή αναλωσίμων κλπ
  • Ενημέρωση από το ΕΔΔΥΠΠΥ σχετικά με τα επικοινωνιακά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος για την ενημέρωση των Δημοτών. Προτυποποιημένο Δελτίο Τύπου προγράμματος, Αφίσα, Φυλλάδια κα.