Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, προκειμένου να βοηθήσει τους Δήμους μέλη του στην υλοποίηση της πολιτικής τους για τους Ηλικιωμένους, σύναψε Σύμβαση συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, για την αξιοποίηση του Προγράμματος LLM Care, πρότυπου προγράμματος νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης με διεθνείς παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις.

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται εδώ και μία δεκαετία με ιδιαίτερη επιτυχία σε Δήμους και πλήθος φορέων που το αξιοποιούν και μέσα από το πρόγραμμα πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ στη χρήση νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες υγείας.

Το LLM Care είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Νοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης, μία καινοτόμος  υπηρεσία κοινωνικής φροντίδας, που  βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και προσφέρει μία ενοποιημένη λύση για τη βελτίωση της νοητικής και σωματικής κατάστασης των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων.

Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το site του LLM CARE http://www.llmcare.gr  ενώ μπορείτε να δείτε και το σχετικό video στο YouTube LLM CARE VIDEO

Τρόπος συμμετοχής

Ο Δήμος πρέπει να στείλει την αίτηση συμμετοχής με email: efinitsi@eddyppy.gr και στη συνέχεια θα υπογραφεί το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ελίζα Φοινίτση

                                                                                         Τηλ. Επικοινωνίας: 2106105472 ή 2108067888 (εσωτ.24)