Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας συνεργάζεται επιτυχώς με την ΕΔΟΚ , υλοποιώντας στους Δήμους μέλη ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού στην Καρδιοαναπνευστική Ανάνηψη. Το πρόγραμμα έτυχε της ευρύτερης αποδοχής του πληθυσμού.

Από το 2015, μετά από σχετικές συζητήσεις, αποφασίσθηκε η διεύρυνση αυτής της συνεργασίας σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρέμβασης στους Δήμους που να αφορά γενικότερα τις Α΄Βοήθειες.

Με κεντρικό σύνθημα «Η γνώση σώζει ζωές», ξεκινάμε μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού σε όλους τους Δήμους μέλη.

Στόχος

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού στις Α΄Βοήθειες αλλά και συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης ή που μπορεί να τους είναι περισσότερο χρήσιμες αυτές οι γνώσεις, στον κάθε Δήμο.

Για την επίτευξη του στόχου θα διοργανωθούν στον κάθε Δήμο που το επιθυμεί, διαδραστικές εκδηλώσεις θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης του θέματος.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μαρία Γιώτη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108067888 (εσωτ 27)