Το ΕΔΔΥΠΠΥ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, πραγματοποιεί από το 2014 εκστρατεία μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων και παράλληλων ενεργειών για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της χώρας μας σχετικά με την ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ και τη ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ.

Τρόπος συμμετοχής

Οι Δήμοι που ενδιαφέρονται, μπορούν:

Να συμπληρώσουν την παρακάτω Online Αίτηση Συμμετοχής  ή να στείλουν email στο efinitsi@eddyppy.gr προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Τελευταία παράταση υποβολής αιτήσεων έως 27/1/23

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Φοινίτση Ελίζα

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6105472

 

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ