Το ΕΔΔΥΠΠΥ διοργανώνει καθόλη τη διάρκεια του έτους Ημερίδες Ενημέρωσης των Πολιτών των Δήμων Μελών του σε διάφορα θέματα πρόληψης της υγείας. Όσοι δήμοι επιθυμούν, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή ενώ από κοινού επιλέγουν την ημερομηνία και το θέμα που θα αναπτυχθεί.

Υποχρεώσεις του Δήμου:

Διάθεση αίθουσας για την πραγματοποίηση της Ημερίδας.

Ευαισθητοποίηση-Κινητοποίηση των πολιτών για τη συμμετοχή στην Ημερίδα.