Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών απευθύνει πρόσκληση στους Δήμους μέλη για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια .

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη της Άνοιας και κυρίως η υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και κατοίκων του Δήμου (μέσω μη φαρμακευτικών θεραπειών όπως  ασκήσεων μνήμης, εργοθεραπείας, γυμναστικής κλπ) και η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα καθώς και εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του Δήμου.

Τρόπος συμμετοχής

Οι Δήμοι που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής με email: fhatz@eddyppy.gr προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Φωτεινή Χατζηκωνσταντίνου

                                                                                               Τηλ. Επικοινωνίας: 2108067888 (εσωτ.27)