22η Τριμηνιαία Συνάντηση Υγιών Πόλεων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου

Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2019 Δελτίο Τύπου 22η    Τριμηνιαία Συνάντηση Υγιών Πόλεων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου   Γ. Πατούλης: «Η Πολιτική των Υγιών Πόλεων για τη νέα περίοδο 2019-2024 στηρίζεται στην προαγωγή […]