Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
διοργάνωσε το 4ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του με θέμα:

«Η Πρόληψη για την Υγεία και η Κοινωνική Μέριμνα στους Δήμους»

υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 11 & 12 Απριλίου 2008 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» του Δήμου Αργυρούπολης