Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Ο.Τ.Α , διοργάνωσε το 3ο Διαδημοτικό Συνέδριο Ο.Τ.Α στις 20 & 21 Απριλίου 2007 στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δαΐς στο Δήμο Αμαρουσίου. Θέμα του Συνεδρίου είναι: