1ο Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαδημοτικών Πολιτιστικών Δρώμενων 2016 – Τομέα Πολιτισμού ΕΔΔΥΠΠΥ